Eerste Hulp Bij Datalekken

Webinar

Meld je nu aan voor de webinar 'Eerste Hulp Bij Datalekken (EHBD)'

Wanneer je als organisatie IT-processen uitbesteedt aan een serviceorganisatie (verwerker), blijf je zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarom wil je zeker weten dat de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen treft ter bescherming van deze gegevens. Je wilt ervoor zorgen dat verplichtingen uit de AVG nageleefd worden en dat een inbreuk in verband met persoonsgegevens — oftewel een datalek — wordt voorkomen.

Ondanks het treffen van allerlei maatregelen, is het niet uit te sluiten de door jou ingeschakelde verwerker of jijzelf ooit wordt geconfronteerd met een datalek. Vanaf dat moment is het zaak direct en adequaat te handelen. In deze webinar legt Compliance Officer Maik je daarom uit welke handelingen je vanuit praktische en juridische invalshoeken dient uit te voeren bij het verlenen van Eerste Hulp Bij Datalekken.

Tijdens deze webinar krijg je antwoord op de vragen:

  • Wanneer is er sprake van een datalek en wat zijn de kwalificatie eisen?
  • Wie moet het datalek melden? De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker?
  • Wanneer moet ik een datalek melden en aan wie?
  • Wat moet ik aanleveren bij de melding? En wat moet ik doen als ik niet alle informatie heb of nog op gegevens wacht van bijvoorbeeld een forensisch onderzoeksbureau?
  • Voorkom ik een boete als ik het lek direct meld?
  • Hoe kan ik een datalek in de toekomst uitsluiten?

Datum webinar

Dit webinar heeft al plaatsgevonden. Heb je vragen over compliance? Lees dan ons kennisdossier of neem contact op via onderstaande button.

Contact