04 juli 2017
Blog

Altijd Connectiviteit- Beperk de risicos

Eén van de voordelen van werken in de cloud is dat uw gegevens en applicaties vanaf elk apparaat en overal ter wereld te benaderen zijn. Toch zien ondernemers risico in het afhankelijk zijn van een internetverbinding, hoewel dit in de praktijk statistisch gezien onterecht blijkt. Bij de keuze voor een cloud service provider is het dan ook belangrijk om de juiste vragen te stellen om er zeker van te zijn dat de risico’s rondom connectiviteit tot een minimum te beperken.

Om te kunnen werken vanuit de cloud bent u afhankelijk van zeker drie factoren

1. De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het platform in het datacenter van uw cloud service provider
2. De connectiviteit van het datacenter naar uw locatie
3. De connectiviteit op uw eigen locatie Beschikbaarheid van het platform

Het platform van veel cloud service providers is erg stabiel en er wordt meestal dan ook een hoge uptime gegarandeerd. Toch kan het voor u interessant zijn om na te gaan hoeveel downtime het platform heeft gehad in het verleden. Let hierbij vooral op de tijdstippen van downtime. Als dit bijvoorbeeld regelmatig tijdens kantooruren was, dan betekent dit dat uw medewerkers op dat moment niet hadden kunnen werken.

Wat met name interessant is om vast te stellen, is het tijdstip waarop wijzigingen zoals updates en patches van het platform of uw applicaties worden uitgevoerd. Dat wordt veelal niet tot de downtijd gerekend, maar kan zeker van invloed zijn op de beschikbaarheid van uw IT. Biedt de service provider (standaard) de mogelijkheid om updates en patches buiten werktijd uit te voeren?

Verbindingen & bandbreedte

Normaliter is er altijd een veilige verbinding tussen uw locatie(s) en het datacenter. Een goede veilige verbinding met encryptie garandeert onder meer dat uw dataverkeer een vaste route aflegt met voorspelbare ‘reistijd’ (latency) en bovendien niet toegankelijk is voor derden. De beschikbare bandbreedte dient eveneens te worden gegarandeerd. Let op dat er niet over gemiddelde of maximale bandbreedte wordt gesproken. Zorg er voor dat u volcontinu kunt beschikken over de benodigde bandbreedte. Al deze zaken zijn van groot belang voor een veilige werkomgeving met consistente prestaties.

Bij een online werkomgeving kan uw medewerker altijd en overal werken mits er een veilige verbinding of tenminste een internetverbinding is. Zoals u voor veel zaken afhankelijk bent van stroom zo bent u voor uw online oplossingen afhankelijk van connectiviteit (verbindingen). Stel vast dat in ieder geval uw service provider over meerdere redundante verbinding beschikt in het datacenter. Wat betreft uw eigen vestiging(en) kan het uitvallen van uw primaire verbinding bij u op locatie worden opgevangen door te zorgen voor een eenvoudige alternatieve (fallback) verbinding. Deze fallback verbinding kan worden geactiveerd zodra uw reguliere verbinding uitvalt.

Tot slot is het belangrijk dat er duidelijkheid is over wat er gebeurt in het geval van een calamiteit bij u of bij uw cloud service provider. U kunt zich afvragen of u direct weer kunt beschikken over uw data, maar belangrijker nog is of ook uw configuratie behouden blijft zodat u en uw medewerkers direct weer verder kunnen werken. Toets dus of er een kopie staat van uw complete omgeving in een separaat datacenter.