04 juli 2017
Blog

Bring your own device- Rebelse medewerkers

Wat is ‘Bring your own device’?

Bring your own device (BYOD) is een trend die zich al jaren ontwikkeld en IT-afdelingen af en toe voor flinke uitdagingen stelt. Het betekent dat werknemers hun eigen devices (zoals laptops, smartphones en tablets) vanuit thuis mee gingen nemen naar de zaak.

Het is ontstaan toen werknemers zelf gingen investeren in smartphones en laptops die beter of gemakkelijker waren dan degene die ze van de zaak ontvingen. Vaak zonder overleg met de IT-afdelingen begonnen zij met deze devices verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk en e-mail te lezen en versturen.

Ook consumentenoplossingen zoals Dropbox en WeTransfer zijn voorbeelden van producten die worden gebruikt door werknemers, simpelweg omdat ze gemakkelijk zijn.

Wat zijn de risico’s van ‘Bring your own device’?

Waar werknemers vaak blij zijn hun iPad of Dropbox te mogen gebruiken op de zaak, zien zij vaak niet de risico’s die dit gebruik met zich mee brengt. Het feit dat de IT-afdeling geen direct toezicht heeft op deze apparaten maakt de kans groter dat virussen zich binnen dringen in het bedrijfsnetwerk. Ook is de informatie vaak slechter beveiligd tegen aanvallen van buitenaf.

Verder heeft de IT-afdeling geen inzicht meer waar alle bedrijfsgevoelige data staat en wie daar toegang tot heeft. Dit kan het lekken van bedrijfsgevoelige data tot gevolg hebben of het verlies daarvan.

Uit onderzoek van Acronis blijkt dat bedrijven zeer wisselend omgaan met BYOD. Zo heeft 60% van de bedrijven nog geen bedrijfsregels opgesteld wat betreft het omgaan met mobiele apparatuur op de zaak. Van de bedrijven die wel regels opgesteld hebben wat betreft het gebruik hiervan, maakt 24% een uitzondering voor het hogere management. Dit terwijl zij juist vaak beschikken over de meest privacygevoelige informatie.

Het verbieden van eigen mobiele apparatuur heeft ook weinig zin. Bijna de helft (46%) van de werknemers geeft aan toch gebruik te maken van hun eigen devices en tools, ook al wordt er vanuit de IT-afdeling opgelegd om dit niet te doen.

Wat betreft het gebruik van online storage diensten is het nog slechter gesteld met het opstellen van beleidsregels. Slechts 67% van de bedrijven heeft een dergelijk beleid ingevoerd. Als werknemers gebruik maken van bijvoorbeeld Dropbox, staan hun gegevens opgeslagen in datacentra in Amerika. Hierdoor vallen deze gegevens niet meer onder het Nederlandse recht, met alle risico’s van dien.

Cloud en ‘Bring your own device’

De komst van de cloud maakt het gemakkelijker om gebruik te maken van de BYOD-trend. Door de Global Desktop van Eshgro kun je op elk device veilig gebruik maken van alle applicaties en data. Daarmee krijgt de IT-afdeling grip op wie er toegang heeft en wat er gebeurt met de data die verspreid staat over alle devices.

Neem vrijblijvend contact op met Eshgro en ga het gesprek aan met één van onze experts hoe u om kunt gaan met ‘Bring your own Device’ en de cloud