04 juli 2017
Blog

Cloud sterkste aanjager groei softwarebedrijven

De negatieve spiraal waarin de IT markt zich afgelopen jaren bevond is doorbroken door de opkomst van Cloud computing. Cloud brengt namelijk ingrijpende veranderingen voor de IT branche teweeg. Dat blijkt uit een rapport van ABN AMRO dat op 29 april gepubliceerd is. Volgens de bank zijn de vooruitzichten voor software en IT diensten dankzij deze ontwikkelingen op het gebied van Cloud gunstig. ABN AMRO verwacht dan ook een hoge groei in software en een groeiversnelling voor IT dienstverlening.

Softwarebedrijven groeien sterkst in IT sector

Met een omzetgroei van 5% presteren softwarebedrijven het beste binnen de Technologie, Media en Telecom (TMT) sector. De groei van softwarebedrijven wordt voornamelijk gedreven door Cloud computing en in tweede instantie door export van softwarediensten naar het buitenland. Onderliggend aan de positieve omzettrend is een toename in het gebruik van software in het bedrijfsleven en de publieke sector. Door internet ontstaan nog steeds nieuwe en snelgroeiende markten en daardoor zijn steeds weer nieuwe websites, app’s en programma’s nodig. Daarmee gepaard gaat dat ook privacy en beveiliging steeds beter moeten worden.

SaaS cruciale factor voor exportgroei Nederlandse software

Waar de makers van software met name profiteren van de opkomende trend met betrekking tot Cloud computing, zijn IT dienstverleners hier juist de dupe van. Want waar Software as a Service (SaaS) via de Cloud vooral draait om het aanbieden van standaardsoftware via online toegang haalde de IT dienstverlener zijn winst juist uit het op maat maken van software en de on-premise dienstverlening daaromheen. Verder kunnen softwaremakers die via de Cloud werken de hele wereld bedienen, waar IT dienstverleners zich met name focussen op de lokale of nationale markt.

De groei van SaaS is dan ook niet voor niets een cruciale factor achter de exportgroei van Nederlandse software. Dankzij de Cloud kunnen namelijk nieuwe markten aan worden geboord. Enerzijds bijvoorbeeld doordat MKB bedrijven die het zich eerst niet konden veroorloven om dure softwarepakketten aan te schaffen dat nu wel kunnen doordat ze enkel en alleen maandelijks betalen wat ze afnemen. En anderzijds doordat dankzij de Cloud de hele wereld ineens klant is en dus software kan afnemen.

Nederland blijft achter in marktaandeel

Inmiddels heeft Cloud computing in Nederland een marktaandeel van 20%. We spreken dan wel over een groeimarkt, maar ondanks dat neemt het marktaandeel jaarlijks maar mondjesmaat toe. Afgelopen jaar steeg het marktaandeel van Cloud computing ‘slechts’ 4% en daarmee kan gesteld worden dat het marktaandeel van de Cloud op de Nederlandse markt dus relatief beperkt is. Vooral wanneer je dit vergelijkt met andere landen, waar Cloud al veel meer gemeengoed is en dan ook veel meer marktaandeel weet te pakken.