04 juli 2017
Blog

Cloud stimuleert IT-outsourcing

Het komt steeds vaker voor dat bedrijven en instellingen IT niet langer binnenshuis beheren, maar juist IT-diensten van buitenaf in de organisatie betrekken. De verwachting is dat deze trend rondom IT-outsourcing zich de aankomende tijd doorzet. Daarnaast groeit ook het aantal uitbestedingen per organisatie, wat vooral veroorzaakt wordt doordat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van Clouddiensten. Dat zijn de belangrijkste conclusies die naar voren zijn gekomen uit een onderzoek van adviesbureau Quint Wellington Redwood en Whitelane Research.

De rapportage van het adviesbureau heeft betrekking op de stand van zaken rondom IT-outsourcing in Nederland. Aan het onderzoek namen 200 organisaties uit Nederland deel die allen een outsourcingcontract van boven de 1 miljoen dollar per jaar hebben. Van de respondenten uit het onderzoek heeft bijna de helft (49%) aangegeven om de komende tijd meer te gaan outsourcen op het gebied van IT-diensten. 9% van de ondervraagden geeft aan er nog over na te denken en de rest gaat juist minder uitbesteden (6%) of blijft op dezelfde voet doorgaan (36%).

SaaS populairste Clouddienst binnen IT-outsourcing

Bedrijven maken steeds minder gebruik van de zogenaamde ‘traditionele’ IT-outsourcing waarbij IT-systemen buiten de deur worden ondergebracht. Daarentegen is juist een toename te zien in de inzet van Clouddiensten. Ruim 95% van de organisaties neemt inmiddels diensten uit de Cloud af, wat een groei van 9% ten opzichte van vorig jaar betekent. De populairste Clouddienst is Software-as-a-Service (SaaS) waarvan 89% van de respondenten al gebruik maakt. Dit wordt gevolgd door Infrastructure-as-a-Service (IaaS) en Platform-as-a-Service (PaaS).

Concentreren op de core-business

De belangrijkste aanleiding voor bedrijven om ervoor te kiezen om IT te gaan outsourcen is het feit dat ze zich willen concentreren op hun business en zich niet bezig willen houden met techniek. Een andere reden, die daar nauw mee samenhangt, is dat veel bedrijven kosten willen besparen. Wat verder opviel in het onderzoek is dat bedrijven de kwaliteit van de dienstverlening op IT gebied steeds hoger in het vaandel hebben staan en in outsourcing een gepaste oplossing zien om dat te kunnen realiseren.

Tevredenheid over IT-outsourcing via Cloud

71% van de uitbesteders geeft aan tevreden te zijn over de serviceprovider. Met name de tevredenheid over Public Cloud Vendors is aanzienlijk. Bijna driekwart (74%) van de respondenten zegt tevreden tot zeer tevreden te zijn over deze diensten. Wat verder nog opvalt in het onderzoek is dat organisaties steeds vaker inzien dat zij beter de eigen processen aan kunnen passen aan de applicaties van de leverancier waaraan zij de IT outsourcen dan andersom.