03 juni 2019
Blog

Digitale transformatie: keuzes maken

“We doen onze business al jaren zo en het is best succesvol”. Dit argument hoor ik regelmatig als ik met organisaties spreek over digitale transformatie. Hoewel begrijpelijk, is deze houding tegelijkertijd ook de grootste bedreiging voor het succes van digitale transformatie. Wanneer je doorvraagt, blijkt namelijk dat vooral angst de reden is om niet te veranderen. Angst voor kannibalisatie, waarbij het nieuwe digitale businessmodel ten koste gaat van het huidige businessmodel. De wens en noodzaak om te veranderen zijn latent aanwezig, maar het grote zoeken is naar de juiste timing. Keuzes maken blijkt daarbij best lastig te zijn.

Door Job Lefrandt

Detailhandel

Het aankoopgedrag van klanten verandert drastisch. Om te kunnen voortbestaan, zullen organisaties moeten mee bewegen. De detailhandel is hier een levendig voorbeeld van. Ketens die te laat inspeelden op het veranderende koopgedrag van de klant, zoals Vroom & Dreesman, hebben het niet overleefd. Tegelijkertijd zijn de webwinkels die geen legacy uit het verleden meesleepten, zoals Coolblue, zeer succesvol geworden. Deze webwinkels stelden vanaf het begin de klantbeleving centraal en pasten hun businessmodel hierop aan.

Keuzes maken

In vrijwel alle branches vraagt digitale transformatie om het maken van keuzes. Onze overtuiging is dat de organisaties die deze keuzes daadwerkelijk durven te maken, de winnaars van morgen zijn. Zij zijn het beste in staat om in te spelen op de steeds sneller veranderende marktomstandigheden. Keuzes maken is echter niet gemakkelijk. Om te kunnen overleven, moeten organisaties mogelijk zeer lucratieve producten of diensten afbouwen. Hiervoor in de plaats komen nieuwe, digitale businessmodellen die zich nog niet hebben bewezen. Logischerwijs levert dat onzekerheid of angst op. Het is juist deze onzekerheid die ervoor zorgt dat veel organisaties nog niet durven te kiezen, want “We doen het immers al jaren zo”.

Digitale transformatie gaat niet over techniek, maar over mensen en de benodigde gedragsverandering. Organisaties kennen hun branche, dienstverlening en klantgedrag als geen ander. Bedrijven waarbij het managementteam beschikt over kundige personen met voldoende marktkennis en digitale ervaring, die bovendien keuzes durven te maken, zullen het verschil gaan maken. Deze organisaties willen op het gebied van IT gebruik maken van moderne middelen en nieuwe technieken.

Moderne werkplek

Een moderne werkplek bestaat in de basis uit een flexibele, cloud gebaseerde infrastructuur. Het maakt niet uit of dit een private, public of hybride cloud betreft. Als er overzichtelijke, afgebakende stappen worden genomen, kan digitale transformatie plaatsvinden. Het resultaat van deze transformatie is dat medewerkers dankzij moderne IT-hulpmiddelen efficiënter werken, beter kunnen samenwerken en bovendien kunnen werken waar en wanneer dit is gewenst.

De moderne werkplek van Eshgro is meetbaar sneller, meetbaar eenvoudiger en meetbaar veiliger. Dit biedt de eindgebruiker optimale vrijheid. Om deze vrijheid beheersbaar te houden, wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd. Vooral bij IT-medewerkers vraagt dit om een nieuwe mindset en het vermogen om anders te denken. Niet vanuit techniek, maar vanuit het functionele resultaat. IT moet tenslotte kunnen leveren waar de business om vraagt, om zo bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Meer weten?

Wil je advies over de digitale transformatie van jouw organisatie en het maken van de juiste keuzes? Neem dan gerust vrijblijvend contact met onze adviseur Job Lefrandt. Mail naar j.lefrandt@eshgro.nl of bel 06 38 29 54 62. Hij helpt je graag verder met een persoonlijk advies.

Neem contact op