22 oktober 2020
Blog

Digitale versnelling van zakelijke dienstverleners

Digitale transformatie en innovatie hebben op dit moment de hoogste prioriteit aan de directietafel. Niet om de technologie, maar om voldoende wendbaar te zijn en aan te sluiten op de steeds sneller veranderende omgeving. De initiële beloften van digitalisering beginnen nu bewaarheid te worden voor de meeste bedrijven. Informatietechnologieën als Cloud, Artificial Intelligence, Big Data en Robotisering zijn breed beschikbaar geworden. En doordat allerlei innovatieve technologieën met elkaar vervloeien, gaan de ontwikkelingen alleen nog maar sneller. Tijd voor zakelijke dienstverleners om in te springen op de stroomversnelling.

Door Anton Loeffen


Steeds snellere innovatie

Wij leven in een fase van exponentiële groei. Dat begon trapsgewijs met vernieuwingen die stap voor stap met tussenposen van enkele jaren gingen. Eerst kreeg je computers om specifieke taken te verrichten, toen ging software een rol spelen, waardoor computers krachtiger moesten worden. De volgende stap was de komst van de netwerken, grote mainframes binnen organisaties. De grote verandering vond echter plaats toen informatie-uitwisseling mogelijk werd via het wereldwijde web. HTML werd de programmeertaal die het web ontsloot voor wie maar informatie via een webpagina delen wilde. Dat gaf een enorme boost aan kennisontwikkeling op allerlei gebieden. En precies daardoor werd de versnelling nog meer aangezwengeld.

High-tech ontwikkelingen vloeien samen

De stappen volgden steeds dichter op elkaar, terwijl ontwikkelingen zoals Big Data, IoT, Cloud Computing en kunstmatige intelligentie (AI) met elkaar samen vloeien. Het proces verandert hierdoor van trapsgewijs naar een zo goed als continu proces, waardoor iedereen ermee te maken krijgt. Zoiets dagelijks als betaalverkeer gaat nu met 30 miljoen transacties per dag. Dat kan alleen door de combinatie van nieuwe technologische platformen. Die vervloeiing maakt ook dat oorspronkelijk complexe technologie in gebruiksvriendelijke oplossingen beschikbaar is voor bedrijven en consumenten. Vroeger moest je ‘intelligent zijn’ om technologie te begrijpen. Nu is de technologie intelligent genoeg om mensen te begrijpen. Het tempo wordt daarom vandaag niet door techniek bepaald, maar door het adoptievermogen van mensen en organisaties: “Survival of the most Adaptive”.

Meer leren over Microsoft Teams? Neem dan deel aan onze webinar “Teamwork! Productiever met Teams“.

AI in de zakelijke dienstverlening

Laat ik een voorbeeld nemen dat dichtbij huis ligt: Microsoft ondersteunt gebruikers met heel veel Artificial Intelligence. Machine Learning, zoals het ook wel genoemd wordt, vindt plaats op basis van interactie met de gebruiker. Stel je gebruikt geregeld PowerPoint om slides met afbeeldingen te maken. Dan kijkt de applicatie mee en geeft op basis van je keuzes tips die bij je presentatie passen. Jij leert van de applicatie, maar de applicatie leert ook van jou. Het is zelfs mogelijk je presentatie te oefenen met PowerPoint als coach, waarbij je persoonlijk feedback krijgt over je spreektempo, taalgebruik, toon en originaliteit. Bij Microsoft Teams blijkt bijvoorbeeld dat iedereen moe wordt van een scherm vol blokjes met deelnemers. Daarom kan je nu je mensen in een andere opstelling weergeven, zoals bijvoorbeeld een collegezaal. Microsoft kan zo snel innoveren omdat ze continu leren van 400 miljoen gebruikers! Vroeger kreeg je 1 keer per jaar nieuwe versies, maar nu worden er elke twee weken veranderingen doorgevoerd.

Sterkere adviesrol accountants en juristen

Voor de zakelijke dienstverlening bieden AI en Robotic Process Automation (RPA) veel potentie door administratieve, eenvoudige taken van kenniswerkers over te nemen. Die hebben dan meer tijd en ruimte om hun specifieke expertise in te zetten. Als accountant maak je bijvoorbeeld analyses door life data van de klant uit te draaien en patronen in financiële ratio’s te onderzoeken. Dat kan je automatiseren door triggers en signaalfuncties in te bouwen. Zo kan je pro-actief klanten ondersteunen en voortijdig aan de bel trekken. Hetzelfde geldt voor juristen, waar veel opzoekwerk en vergelijken met jurisprudentie al geautomatiseerd online kan plaatsvinden. De alsmaar toenemende informatiestroom maakt dat de behoefte aan analyse en inzicht alleen maar groter wordt. Dat is onvervangbaar mensenwerk van de expert. Digitale versnelling verstevigt de positie van hoogwaardige professionals door hen dat te laten doen waar zij het beste in zijn. Beter, sneller en accurater.

Meer weten?

De toegang tot digitale versnelling is de slimme werkplek. Die is overal waar je maar met laptop, tablet, smartphone en natuurlijk je pc jouw werk wilt doen, ondersteund met tools en informatie die nodig zijn en goed beveiligd om alle data te beschermen. Wil je meer weten? Vraag het gerust en stuur een bericht.

Stuur bericht