04 juli 2017
Blog

Eshgro organiseert security sessie voor cloud gebruikers

Op dinsdag 13 juni organiseerde Eshgro de eerste van een reeks klantsessies over security voor ICT-gebruikers. De sessie werd georganiseerd om bewustzijn onder gebruikers te creëren over de gevaren van de digitale wereld en de veranderende wet- en regelgeving. Daarbij werd ook uitgelegd welke maatregelen en processen Eshgro heeft ingericht om de online werkplekken en gegevens van organisaties veilig te stellen.

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor het onderwerp security. Onder meer door incidenten zoals de uitbraak van het WannaCry virus, dat wereldwijd ruim 200.000 slachtoffers trof. Dit schudt gebruikers en organisaties wakker over de risico’s die zij kunnen lopen. Ook ontwikkelingen op het gebied van wetgeving roepen nog veel vragen op. Denk daarbij aan de General Data Protection Regulation (GDPR) die Mei 2018 van kracht gaat.

De sessie werd in klein gezelschap georganiseerd voor IT- en business managers. Dit leverde een interactieve en leerzame bijeenkomst op. Tijdens het eerste deel van het programma behandelde Eric Meurs, Network Architect en Security Officer bij Eshgro, de risico’s waar gebruikers online mee te maken hebben en de wereld van cybercrime. Eric lichtte toe welke technische en organisatorische maatregelen Eshgro heeft getroffen om de veiligheid van gebruikers te waarborgen. Onder het motto “een veilige omgeving begint bij jezelf” werd bezoekers uitgelegd hoe ze met eenvoudige dagelijkse handelingen de risico’s significant kunnen beperken.

In de tweede helft van het programma was er aandacht voor compliance. Onder leiding van Nathalie Holwerda, COO van Eshgro, werden onderwerpen zoals de verschillende assurance en certificeringen, de Meldplicht Datalekken en nieuwe wetgeving besproken. Vragen wanneer iets als beveiligingsincident geclassificeerd wordt en wanneer – en hoe – melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens werden opgehelderd. De security sessie werd door deelnemers als zeer leerzaam ervaren en de kennismaking met de verborgen wereld van cybercrime heeft bij veel aanwezigen indruk gemaakt.

Later dit jaar organiseert Eshgro een aparte GDPR sessie waar een juridisch expert dieper in gaat op de impact en de implementatie hiervan. Geïnteresseerden daarvoor kunnen zich melden bij hun Eshgro contactpersoon.