04 juli 2017
Blog

Een goede overstap naar de cloud maak je alleen met een gestroomlijnde datamigratie

Waar moet je als organisatie rekening mee houden bij een migratie naar de cloud? Een transitie naar de cloud kan bij grote omgevingen enkele maanden in beslag nemen. Bij een migratietraject neem je de gehele IT structuur opnieuw onder de loep. Daarbij kun je je afvragen of je bestaande applicaties ook naar de cloud kunt verhuizen. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in het bestaande IT-landschap en in de te verwachten voordelen of besparingen.

Technische analyse

Het is de eerste stap om te controleren of een bestaande applicatie geschikt is om naar de cloud te brengen. Een technische analyse brengt hier snel duidelijkheid in. Over het algemeen kunnen Windows-applicaties bijvoorbeeld vaak niet in totaliteit naar de cloud gemigreerd worden, maar het is wel mogelijk om bepaalde onderdelen van een Windows-applicatie te migreren naar de cloud. Het is bij een migratie dus van belang om het hele applicatie landschap onder de loep te nemen en iedere afzonderlijke applicatie te herpositioneren binnen de nieuwe omgeving. Bij het migreren van bestaande applicaties naar de cloud zijn meer technische voorwaarden verbonden, maar dat laten we hier even buiten beschouwing. Over het algemeen is een technische analyse binnen anderhalve dag gerealiseerd.

Vraag een technische analyse aan

 

Business case

Een business case wordt opgesteld om inzichtelijk te maken of de migratie van de applicaties naar het cloud platform rendabel is. Daarmee kan worden getoetst of het overstappen naar het cloud platform een lagere en beheersbare IT-kosten met zich mee brengt. Niet alleen de financiële voorwaarden moeten kloppen, het is als organisatie ook belangrijk om niet langer na te hoeven denken over de hosting en het technische beheer van de applicatie. Naast besparingen is het ook verstandig om na te denken over manieren waarop cloud kan helpen bestaande processen te optimaliseren of productiviteit kan verhogen.

Testfase

Voor de live gang is het verstandig om een testomgeving te creëren waar alle betrokken applicaties, in samenspraak met applicatie- en functioneel beheer, in kunnen worden getest. In deze ‘proof of concept’ wordt aan de hand van vastgestelde criteria de performance, business requirements en stabiliteit gemeten. Vervolgens kies je voor het restant voor de generieke SaaS-stack. Als de basis lekker werkt, ga je stap voor stap steeds meer zaken naar de cloud brengen: vanaf de rand werk je verder naar de kern. Deze gefaseerde transitie naar de cloud biedt de grootste kans van slagen.

Data overdracht

Zodra de test fase succesvol is afgerond kan de bestaande data worden gemigreerd van de huidige omgeving naar de cloud omgeving. Zo is de impact voor gebruikers minimaal, omdat ze verder kunnen werken met hun historische gegevens. Het alternatief is starten met een blanco omgeving, wat voor de meeste organisaties geen acceptabele optie is.

Rond het migratietraject succesvol af

Na de data overdracht kan de cloud applicatie in gebruik worden genomen en de oude omgeving worden uitgefaseerd. Een goede voorbereiding van het migratietraject is cruciaal voor een succesvolle afronding. Professionele begeleiding zal de doorlooptijd verkorten en hoeveelheid onverwachte problemen beduidend verminderen. De partners in ons netwerk zijn ervaren met het adopteren van cloud in een organisatie en kunnen je ondersteunen tijdens dit proces. Neem eens contact voor een vrijblijvend adviesgesprek over het migratie van data naar de cloud.

Neem contact op