24 juli 2020
Blog

Het Nieuwe Normaal: terug naar kantoor of doorzetten op een nieuwe weg?

Als er iets ingrijpend en kenmerkend is voor het jaar 2020, dan is dat de alles omverwerpende impact van het coronavirus COVID-19. Iedereen thuis, lege straten, stille pleinen en verlaten kantoren. Crisis maakt echter ook vindingrijk en dwingt tot verandering die anders jaren zou kosten of misschien nooit zou plaatsvinden. Als kenniswerkers zijn wij massaal vanuit huis gaan werken. Dat kon natuurlijk al veel langer, maar dat is versneld gemeengoed geworden. De vraag is of iedereen – nu de regels weer versoepeld zijn – teruggaat naar het vertrouwde kantoor óf dat wij op de nieuwe weg verdergaan.

Door Anton Loeffen


Groei van de kenniseconomie

Nederland behoort al jaren tot de top 10 van meest concurrerende landen in de wereld. Wij staan zelfs op de 4e plaats in de Global Competitiveness Index volgens het recente rapport van het World Economic Forum. Alleen de Verenigde Staten, Singapore en Hong Kong staan boven ons. Dat zit vooral in de wendbaarheid van onze economie. Die staat weer geworteld in de digitalisering en het hoge niveau van de (kennis)werkers volgens het rapport. Kennis is de vitale productiefactor van de zakelijke dienstverlening, zoals bijvoorbeeld de accountancy en de juridische sector. Veel van wat wij aan expertise produceren, gaat volledig zonder fabriekshal, magazijnen of productielijnen. Het gebeurt letterlijk allemaal tussen de oren. Het enige wat nodig is, is toegang tot informatie en mogelijkheden om die te verwerken en te delen. Dat hebben wij in Nederland gelukkig goed voor elkaar. 

Bedrijfsmodel uit het industriële tijdperk

Voor wie het nog niet wist: de digitale transformatie is onomkeerbaar in volle gang, met alle mogelijkheden om te werken waar en wanneer je maar wilt. In dat licht is het best vreemd dat we nog altijd naar een gebouw op een bedrijventerrein rijden om ons werk te doen. Mijn idee is dat de technologie sterk vooruit is gegaan, maar dat we die nog altijd toepassen in een bedrijfsmodel uit het industriële tijdperk. ’s Morgens met zijn allen door de poort naar binnen, plaatsnemen op de werkplek en produceren maar. Het zou maar zo kunnen dat de coronacrisis dit eeuwenoude concept aan het wankelen brengt.

De afgelopen tijd zijn bijvoorbeeld al onze klanten omgeschakeld naar het werken met Microsoft Teams. Voor sommigen was dat de versnelde eerste stap naar de moderne werkplek. Wat die organisaties merken, is dat mensen de flexibiliteit als een verademing ervaren. Uit de analyses die we doen binnen onze eigen organisatie en voor klanten blijkt dat de productiviteit niet minder is geworden, maar juist is toegenomen. Dat geeft absoluut te denken over het post-corona tijdperk, als die er al gaat komen. 

De nieuwe functie van het kantoor

In feite zijn een aantal ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. Het Nieuwe Werken was al debet aan steeds minder vaste werkplekken in de kantoren, in ruil voor moderne flexplekken. Het beheer is ook veranderd met bijvoorbeeld een vaste prijs per werkplek. De verhouding is nu aan het kantelen naar werken buiten het kantoor. Het idee om de bekende ‘thuiswerkdag’ om te draaien in ‘kantoorwerkdagen’ voor gezamenlijk overleg en teamspirit, speelt bij veel organisaties. Het kantoor krijgt dan meer een functie als culturele ontmoetingsplaats. Werk is niet een plek waar je naartoe gaat, maar iets wat je doet vanuit een professionele intentie. Kantoor en werk worden ontkoppeld. Kenniswerkers gaan meer als zelfstandig professionals opereren, wat zij in feite ook zijn.


Expertise en creativiteit ontsluiten

Vanuit management gezien zit de angel vooral in controle, productiviteit en efficiency. De manier van organiseren is dus nog precies hetzelfde als toen Henry Ford de massaproductie introduceerde. Daar hoort het beeld bij van de medewerker als een wat onwillige, onwetende figuur. Dat wringt behoorlijk met het idee van de proactieve, ontwikkelde en zelfstandige kenniswerker dat nu in personeelsadvertenties de boventoon voert. In mijn beleving ga je met efficiency het verschil niet meer maken.

Het is een KPI uit het productiegerichte tijdperk waarin vraag als resultaat van aanbod werd gezien. Dat ligt tegenwoordig anders. In moderne economieën, met overvolle markten waarin iedereen onbeperkt toegang heeft tot informatie, is het ontsluiten van creatieviteit en expertise van je mensen de nieuwe manier om onderscheidend te zijn en de aandacht van je klanten te behouden. Precies wat Nederland in de top van de wereldeconomie heeft geplaatst. 

Bedrijfskritische applicaties en informatiebeveiliging zo eenvoudig als Netflix

Als cloud service provider helpen wij met name veel zakelijke dienstverleners en bedrijven in de productie en logistiek met Smarter 365: onze gepatenteerde oplossing voor de moderne werkplek, inclusief de bedrijfskritische applicaties van de klant. Met name de bedrijfskritische applicaties en veiligheid zijn vaak een grote zorg. Kantoorautomatisering vanuit de cloud is niet complex. Maar klantspecifieke applicaties overal toegankelijk maken én veilig blijven werken is een andere zaak. Hoe bescherm je informatie als medewerkers thuis of onderweg met vertrouwelijke informatie werken? Veel organisaties denken nog steeds dat er een bataljon dure consultants voor nodig is. Dat is niet zo! Met Smarter 365 wordt dit net zo eenvoudig als het gebruik van Netflix. 

Meer weten?

Sneller, eenvoudiger en veiliger samenwerken gaat het nieuwe normaal worden. We staan nog maar aan het begin van de grootschalige toepassing van de slimmere werkplek. Wil je meer weten? Vraag gerust of stuur een bericht.