04 juli 2017
Blog

Nederland loopt voorop met adoptie Hybride Cloud

Het gebruik van de Hybride Cloud blijft groeien. Dat blijkt uit onderzoek dat EMC heeft laten uitvoeren onder ruim 10.000 IT-beslissers wereldwijd. Waar het percentage Hybride Cloud gebruikers onder alle ondervraagden op een kwart ligt, ligt het Hybride Cloud-technologie gebruik in Nederland op 36%. Daarmee staat Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk bovenaan de lijst bij de adoptie van Hybride Cloud.

 

Waarom Hybride Cloud?

Volgens onderzoek van SPS, onder 145 Nederlandse IT-beslissers, noemt 52% met name de grote schaalbaarheid als belangrijkste voordeel. De flexibiliteit van het schalen maakt het eenvoudiger om de capaciteit aan te passen wanneer de vraag groter of juist kleiner wordt.
Daarnaast noemt 39% van de ondervraagden als voordeel dat privacygevoelige informatie bij een Hybride Cloud oplossing in eigen beheer blijft. Daardoor krijgt menig IT-beslisser een veiliger gevoel. Ook zegt 39% een voordeel te zien in het gefaseerd migreren naar de Cloud. Op deze manier raken organisaties het overzicht niet kwijt en blijft de controle behouden.

Volgens 48% van de ondervraagde IT-beslissers is het een nadeel van Hybride Cloud dat interfaces naar on-premise systemen en applicaties complexer zijn. Daarnaast wordt het risico voor de continuïteit, zoals calamiteiten, het niet nakomen van SLA’s of een faillissement van de dienstverleners als groot nadeel gezien (43%). Tot slot geeft 35% van de ondervraagden aan de integratie met het bestaande netwerk ingewikkeld te vinden.

 

Geïntegreerd inzicht in IT-processen ontbreekt

42% van de ondervraagden maakt op dit moment al gebruik van een Hybride Cloud oplossing. Slechts 24% geeft aan inzicht te hebben in de volledige infrastructuur. Dit doet zij met behulp van een beheertool waarmee in één dashboard de gehele infrastructuur inzichtelijk gemaakt kan worden. Echter, bijna de helft van de Hybride Cloud gebruikers heeft hier geen inzicht in. Volgens Linda Verwij, COO van SPS, is het juist belangrijk om inzicht te krijgen in de IT-processen. Bij een Hybride Cloud oplossing wordt namelijk een deel van de IT-infrastructuur buitenshuis geplaatst, maar blijft de eindverantwoordelijkheid wel binnenshuis liggen. Voor degenen die nog geen geïntegreerd inzicht hebben, geldt dan ook dat er op korte termijn nog flinke stappen moeten worden gezet.

Meer weten over Hybrid Cloud?  Bekijk de pagina Wat biedt Eshgro?
Lees het volledige artikel.