04 juli 2017
Blog

Nederlandse Cloudmarkt groeit naar € 1,2 miljard in 2018

De omvang van de Nederlandse Cloudmarkt bedraagt momenteel € 844 miljoen en zal naar verwachting doorgroeien tot € 1,2 miljard in 2018. Daarbij wordt uitgegaan van een marktgroei van gemiddeld 11,5 procent per jaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies die naar voren komen in het rapport ‘SMB Cloud Insights Survey’ van Odin. In dit rapport wordt ingezoomd op de actuele trends en de opmars van Cloudservices binnen het Nederlandse MKB.

Volop kansen voor Cloud serviceproviders

Het rapport focust verder op de belangrijkste resultaten per marktcategorie. De conclusies die daaruit voortkomen zijn nuttig voor serviceproviders met als doelgroep MKB in Nederland, omdat zij op die manier een duidelijk beeld krijgen van de kansen en uitdagingen die er liggen binnen deze sector. Het staat in ieder geval als een paal boven water dat de Nederlandse markt volop kansen biedt. Volgens Jacek Murawski, General Manager en Vice President van Oding, komt dat doordat het MKB gehoste IT en hosted services heeft omarmd als nieuwe standaard voor de manier waarop zij werkt. Door die ontwikkeling nemen steeds meer MKB-ers hosted services in overweging en zijn het niet enkel de pioniers die deze manier van werken omarmen. Dat biedt met name kansen voor Serviceproviders van Cloudproducten met een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding.

IaaS groeit gemiddeld 11,7% per jaar

Ook de IaaS markt zal naar verwachting een enorme groei door gaan maken van 11,7 procent per jaar. De IaaS markt die momenteel € 340 miljoen bedraagt groeit door tot € 475 miljoen in 2018. Op moment bestaat deze markt uit 250.000 kleine en middelgrote bedrijven met een gehoste server. In de afgelopen twee jaar is deze markt vooral gegroeid dankzij dalende IaaS kosten in combinatie met een sterke opkomst van IaaS tools voor het MKB. Naar verwachting zet de groei de komende jaren door omdat steeds meer MKB-ers de overstap maken van in-house servers naar gehoste servers. Serviceproviders die migratietools aanbieden zullen naar verluidt het meeste voordeel halen uit deze ontwikkeling.

Sterke opkomst software voor MKB

In het rapport van Odin is ook de markt voor zakelijke toepassingen meegenomen. Deze markt heeft in de laatste twee jaar een behoorlijke groei doorgemaakt van een waarde van € 137 miljoen in 2013 tot een waarde van € 192 miljoen in 2015. Dat bedrag zal jaarlijks met 17,7 procent groeien tot een bedrag van € 312 miljoen in 2018. De oorzaak daarvoor ligt vooral in de snelle opkomst van software die speciaal op het MKB is gericht in combinatie met de laagdrempeligheid van het gebruik van gehoste tools voor het MKB. Uit het rapport van Odin blijkt dat MKB vooral gebruik maakt van het delen van bestanden (224.000 gebruikers), online back-up (153.000 gebruikers) en online boekhouden (142.000 gebruikers). Ondanks dat er van diverse applicaties hevig gebruik wordt gemaakt is er slechts een klein deel van de gebruikers dat ook werkelijk betaalt voor de diensten.

Lees het volledige rapport van Odin