24 oktober 2023
Blog

NIS2 Tool: Valt jouw organisatie onder de NIS2-richtlijn?

De digitale transformatie versnelt, en met deze vooruitgang komen nieuwe regels en voorschriften. Een daarvan is de NIS2-richtlijn, een cruciale pijler in de EU-strategie voor cybersecurity. Maar hoe weet je of jouw organisatie hierdoor wordt beïnvloed? Valt jouw organisatie nu wel of niet onder de aankomende NIS2-richtlijn? Gelukkig is er een nieuwe tool op de markt die deze vragen beantwoordt. Op 18 oktober is namelijk de zelf-evaluatie NIS2 tool gelanceerd. De tool is een initiatief van de Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en het Digital Trust Center.

De tool is te vinden op de website: regelhulpenvoorbedrijven.nl

Inleiding tot NIS2: Wat betekent het?

De ‘Directive on Security of Network and Information Systems’ (NIS) was een baanbrekend initiatief van de EU om de cybersecurity van kritieke infrastructuren te waarborgen. Nu introduceert de NIS2-richtlijn strengere vereisten en breidt het toepassingsgebied uit, rekening houdend met het snel evoluerende digitale landschap.

NIS2 is niet zomaar een update; het is een significante upgrade van NIS die reageert op de complexiteit en het toenemende aantal cyberdreigingen. Het omvat meer sectoren, verhoogt de veiligheidseisen en versterkt de handhavingsmechanismen. De NIS2-richtlijn gaat over cybersecurity, hij bepaalt welke organisaties aan welke minimum beveiligingseisen moet voldoen.

Leestip: Het belang van NIS2 uitgelegd.

NIS2 richtlijn evaluatie tool

De NIS2 tool: Navigeren door de regelgeving

De vraag “Valt mijn bedrijf onder NIS2?” is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. De NIS2 tool is ontwikkeld om organisaties te helpen bepalen of ze onder deze nieuwe richtlijn vallen. Het is een praktische oplossing in een tijdperk waarin compliance geen optie meer is, maar een vereiste. De tool helpt bedrijven inschatten of ze in de toekomst aan de regels binnen de NIS2-richtlijn moeten voldoen. Ook wordt duidelijk of de organisatie volgens de NIS2-richtlijn als essentieel of belangrijk wordt gezien.

Hoe werkt de NIS2 zelf-evaluatie?

Door een reeks vragen over je organisatie te beantwoorden, geeft de tool aan of de NIS2-richtlijn op jou van toepassing is. Het houdt rekening met verschillende factoren zoals sector, bedrijfsgrootte en de aard van je activiteiten. Ook kijkt de tool naar welke bestaande regels en wetgeving actief zijn voor dat type bedrijven. Na het invullen van de vragen komt er een indicatie uit of de richtlijn van toepassing is op jouw bedrijf. De instanties benadrukken dat de tool een indicatie is en er geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Waarom is de NIS2 zelf-evaluatie tool ontwikkeld?

De NIS2-richtlijn is een Europese richtlijn die op dit moment nog wordt vertaald naar nationale (Nederlandse) wetgeving. Deze vertaling naar nationale wetgeving moet eind 2024 klaar zijn. Op dat moment gaat de richtlijn gelden voor alle organisaties die volgens de richtlijn als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ gezien worden. De tool helpt bedrijven in te schatten of zij in de nabije toekomst aan de nieuwe regels moeten voldoen.

Naleving van de NIS2 is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een kans om het vertrouwen van klanten te versterken en de integriteit van je systemen te waarborgen.

Het negeren van de NIS2-richtlijn kan daarnaast leiden tot strenge sancties, maar ook tot reputatieschade en verlies van klantvertrouwen. In een tijdperk van toenemende cyberdreigingen is non-compliance een risico dat organisaties zich niet kunnen veroorloven.

Voorbereiden op NIS2

Voorbereiding is de sleutel tot succesvolle compliance. De NIS2-tool is hier een goed startpunt. Verder is het van belang om je huidige situatie op het gebied van cyber security in kaart te hebben. In samenwerking met Microsoft bieden wij bedrijven een gratis cybersecurity scan aan.

Concept wetteksten binnenkort beschikbaar voor feedback (internetconsultatie)

De weg naar volledige NIS2-compliance is niet alleen een reis van voorbereiding maar ook van participatie. Binnenkort biedt een aankomende internetconsultatie een unieke kans voor organisaties om te reageren op de concept wetteksten.

Deze fase van internetconsultatie is niet alleen een gelegenheid om potentiële zorgen of suggesties voor verbetering naar voren te brengen, maar het is ook een waardevol moment voor organisaties om een dieper begrip te krijgen van de verwachtingen. De internetconsultatie wordt nog aangekondigd door de overheid. Tegen die tijd gaat de Rijksoverheid ook informatie en voorlichting bieden omtrent de aankomende wetgeving.

Hoe kan Eshgro helpen?

De NIS2-richtlijn markeert een nieuwe fase in de cybersecurity-regelgeving. Met de NIS2 tool kunnen organisaties navigeren door deze nieuwe vereisten en ervoor zorgen dat ze klaar zijn om de uitdagingen van de digitale toekomst aan te gaan. Door proactief te zijn en de richtlijnen te omarmen, plaatsen bedrijven zich niet alleen aan de goede kant van de wet, maar versterken ze ook hun verdediging tegen cyberdreigingen. Eshgro kan jouw bedrijf helpen met een proactieve aanpak op het gebied van cybersecurity.

Bij Eshgro benaderen we informatiebeveiliging met een intelligence-driven mindset. Dit betekent dat we niet zomaar standaardoplossingen toepassen; we gebruiken geavanceerde, slimme systemen en verrijken deze met specifieke dreigingsinformatie. Ons doel? Cyberaanvallen en datalekken voorkomen voordat ze een kans krijgen jouw bedrijfsvoering te verstoren. We bieden jouw organisatie de rust die essentieel is om te kunnen focussen op wat echt telt: onbezorgd ondernemen.

Zoek je hulp bij het beoordelen van jouw huidige cybersecuritymaatregelen, of wil je gewoon meer weten over hoe we kunnen helpen veilig te blijven in een steeds veranderend digitaal landschap? Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen