12 maart 2018
Blog

Persoonsgegevens

Welke gegevens zijn persoonsgegevens? Dit is vatbaar voor interpretatie. Vanaf 25 mei 2018 wordt de GDPR (Nederlands: AVG) van kracht. Deze nieuwe verordening zorgt ervoor dat sommige organisaties kritisch naar hun verwerkte gegevens moeten kijken. Met name persoonsgegevens. Dit geldt niet alleen voor persoonsgegevens die je verwerkt vanaf 25 mei 2018, maar ook verwerkingen van persoonsgegevens voor die datum.

Download Whitepaper GDPR

Persoonsgegevens zijn gegevens over een identificeerbaar, natuurlijk persoon. Informatie die direct over iemand gaat of naar een persoon te herleiden is. Dit betekent dat alles dat naar één uniek persoon leidt, een persoonsgegeven is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, betekent dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Voorbeelden van persoonsgegevens

Er zijn heel veel persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn een naam en adres. Deze gegevens leiden naar een identificeerbaar, natuurlijke persoon.

Maar wat voor de één een persoonsgegevens is, hoeft voor de ander geen persoonsgegeven te zijn. Denk hierbij aan kentekengegevens of IP-adressen. Dit is voor jou misschien niet te herleiden naar een natuurlijk persoon. Maar voor de RDW of politie wel.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere gegevens, zoals iemands ras, godsdienst of medische gegevens, worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze gegevens zijn door de wet beter beschermd.

Dit betekent bijvoorbeeld dat jouw medische gegevens beter beschermd worden. Wanneer jij geopereerd wordt, mag niet iedereen jouw dossier inkijken of wijzigen. Alleen experts kunnen deze gegevens wijzigen.

Ook het Burgerservicenummer (BSN) is een bijzonder persoonsgegevens, omdat dit tot één persoon herleidbaar is. Een uniek nummer, stelt Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens houdt in: alle handelingen die een organisatie uitvoert met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit zijn bijvoorbeeld het bewaren, raadplegen of wijzigen van gegevens. Maar ook gebruiken, doorzenden of samenbrengen van gegevens, valt hieronder.

 Heb je vragen over persoonsgegevens? Of over de GDPR/AVG in het algemeen? Neem contact met ons op of bezoek ons GDPR-dossier op gdpr.eshgro.nl. Hier vind je gedetailleerde whitepapers, praktische webinars en andere blogartikelen.

 Bron: Autoriteit Persoonsgegevens