04 juli 2017
Blog

Private Cloud populairst onder Europese bedrijven

Bijna driekwart van de grote Europese ondernemingen maakt gebruik van Cloud computing. Dat komt naar voren in een onderzoek naar de populariteit van Cloud vormen dat is uitgevoerd in opdracht van Easynet. Daarin zijn IT-beslissers van Europese bedrijven boven de 1000 medewerkers ondervraagd. De belangrijkste conclusies zijn dat private Cloud het meest populair is waar publieke Cloud juist een stuk minder aanslaat en dat vooral dienstverleners en IT-bedrijven veelvuldig gebruik maken van de hybride Cloud.

Private Cloud populairste Cloud computing vorm

In Europa, maar ook in Nederland, maakt bijna de helft van de bedrijven gebruik van de private Cloud, waarmee deze vorm van Cloud computing dan ook gelijk de populairste is. Opvallend daarbij is dat de publieke Cloud bij bedrijven juist het minst populair is. In Nederland kiest slechts 13% van de bedrijven voor deze vorm van Cloud computing. In Europa ligt dat nog lager; daar kiest slechts één op de tien bedrijven voor deze vorm. De op één na populairste IT vorm is on-premise hosting en de hybride Cloud, wat een combinatie is tussen private en publieke Cloud, wordt door 17% van de bedrijven gezien als een goede optie.

Dienstverleners & IT-bedrijven omarmen hybride Cloud

Uit het onderzoek blijkt dat dienstverleners en IT-bedrijven voorop lopen met de inzet van hybride Cloud. Ruim 30% van de Europese dienstverleners en zo’n 21% van de IT-bedrijven maakt gebruik van de hybride Cloud. Daarmee zijn de bedrijven uit deze sectoren de voorlopers in het gebruik van deze vorm van Cloud computing. Anderzijds wordt er door banken en nutsbedrijven minder snel voor de hybride Cloud gekozen. Zij kiezen vooral voor het inzetten van de private Cloud. De overheidssector is tot slot het meest terughoudend in het maken van de overstap naar de Cloud; zij gaan vaak voor een on-premise oplossing.

Angst rondom security en privacy zorgt voor terughoudendheid

Het is bekend dat er bij veel Europese bedrijven een bepaalde terughoudendheid heerst om daadwerkelijk de overstap naar de Cloud te maken en daarin verder te gaan dan een private of on-premise oplossing. Dat wordt veroorzaakt door aanhoudende zorgen rondom security (62%) en privacy (48%), blijkt uit het onderzoek. Desondanks blijft er een stijging zichtbaar in de hoeveelheid bedrijfsgegevens waardoor Europese organisaties wel steeds meer het belang inzien van het opslaan en beheren van data in de Cloud.