04 juli 2017
Blog

De veranderende rol van de IT-manager

Tegelijkertijd met de groei van champignongigant C4C veranderde ook de rol van ICT Manager Marc Aerts. De sympathieke Limburger zit tegenwoordig wat minder op de technische details, zodat hij zich nog meer kan richten op zijn schakelfunctie tussen markt, bedrijf en IT-aanbod.

Sinds januari 2005 ben ik ICT Manager van C4C Holding, een wereldwijd opererende speler in de champignonbusiness. Vanwege de verwachte groei van de organisatie is toen ons eigen serverpark gemoderniseerd, zijn verouderde softwareapplicaties vervangen en hebben we een op maat gemaakt Citrix-systeem laten installeren. Mijn twee systeembeheerders regelden de eerste- en tweedelijns support. Ook het werkplekbeheer deden we zelf. Specialistische hulp kochten we in. Ik trad onder meer op als applicatiebeheerder van Food400, het ERP-systeem van dochterbedrijf Lutèce. En ik was verantwoordelijk voor de levering van kengetallen en prognosecijfers.

Het systeem werd trager
“De jaren erna kregen onze servers hoe langer hoe meer informatie te verwerken, mede door de toename van het aantal gebruikers. Het systeem werd trager, het plaatsen van een extra servertje werkte niet meer. Na overleg met de directie ben ik op zoek gegaan naar een structurele oplossing en die vond ik in de Global Desktop, de Software as a Service oplossing van huisleverancier Eshgro. Al onze 35 applicaties draaiden sinds 2011 op servers in een extern datacenter. Dat was het moment om door te pakken en ook ons ERP-systeem kritisch tegen het licht te houden. Het deels in huis ontwikkelde pakket miste functionaliteit, genereerde niet langer de gegevens die we nodig hadden. Werk aan de winkel dus, zeker voor mij.”

Verder kijken dan techniek
“Na een uitgebreide marktverkenning, een strenge leveranciersselectie en een behoeftepeiling onder de belangrijkste key users was duidelijk dat we ons maatwerkpakket in moesten ruilen voor een standaardoplossing die ook gemakkelijk mee kon groeien met de ambities van onze organisatie. Uiteindelijk kwam Microsoft Dynamics AX als meest geschikte optie uit de bus. De uitrol is inmiddels gestart. We bouwen het langzaam op, draaien een pilot op een van onze kleinere vestigingen en bouwen van daaruit verder. Hier ligt nog een leuke uitdaging. Onze mensen zijn gewend om te krijgen wat ze vragen. En als het er niet is, maken we het wel. De komende tijd zal ik deels als verandermanager aan de slag moeten om samen met de directie de noodzakelijke cultuuromslag in goede banen te leiden. Hoe dat gaat, is afwachten. Al verwacht ik profijt te hebben van de eerdere invoering van SaaS waarbij ik heb geleerd dingen in een breder perspectief te zien. Verder te kijken dan de techniek alleen.”

Van technisch naar organisatorisch manager
“Als ik mijn rol nu vergelijk met toen ik net begon, is er wel het een en ander veranderd. Techniek maakte ooit een belangrijk deel uit van mijn functie. Dat is op zich nog steeds zo, al heb ik de zorg voor een goed verloop deels buitenshuis bij Eshgro en deels wat meer bij mijn systeembeheerders neergelegd. Ik zit wat minder op de details. Net als het bedrijf, ben ook ik gegroeid. Ik schuif nu regelmatig aan bij directie- en MT-overleg en kijk hoe ik het organisatiebeleid kan koppelen aan eventuele nieuwe automatiseringsplannen. Zeker waar het gaat om software. Met de techniek zit het wel goed.”

IT manager blijft belangrijke schakel
“Net als dat het goed zit met de toekomst van mijn vak. De discussies waarin kenners zich afvragen of ICT Managers een uitstervend ras zijn, ken ik. Het klopt dat steeds meer zaken of door personeel zelf of door externen worden gedaan. En dat bedrijven vaak geen complete IT-afdeling standaard in huis hebben. Ik vergelijk het weleens met stroom uit de muur of water uit de kraan. Daarvan vraagt ook niemand zich meer af hoe of waar het vandaan komt. Toch weet ik zeker dat ICT Managers een belangrijke rol blijven spelen. Zeker in grote organisaties. Zij hebben verstand van de markt, kennen de bedrijfsprocessen. Zij weten wat IT-behoeftes zijn en wat er op IT-gebied te halen valt. Daarmee zijn ze een belangrijke schakel in het draaiend houden of het naar een hoger plan tillen van de business. En dat wordt alleen maar meer. Uitbesteden oké, maar je kunt niet álles outsourcen.”

DOWNLOAD CASE