26 juni 2017
Blog

Gebrek aan databeleid voor Cloud en Social media

Ondanks dat het delen van bedrijfsinformatie via Cloud toepassingen en social media tegenwoordig door bijna ieder bedrijf wordt ingezet, blijkt na onderzoek van AIIM en Iron Mountain dat medewerkers zich niet volledig bewust zijn van de risico’s en juridische consequenties die daarmee samenhangen. Een beleid omtrent informatieveiligheid toegespitst op Cloud en social media ontbreekt hier nog, hoewel het beheer van klantgegevens, webcontent en e-mail inmiddels wel erg serieus genomen wordt.

 

Verantwoordelijkheid informatie-uitwisseling bij eigenaar

Een oorzaak hiervoor kan afgeleid worden uit het feit dat een derde van de organisaties geen verantwoordelijke heeft aangesteld voor het begeleiden en monitoren van bedrijfsinformatie. Bijvoorbeeld voor het delen van informatie via Cloud toepassingen (33%), communicatie via chat (39%), berichten via Whatsapp of sms (32%) en het gebruik van sociale netwerken, zoals Twitter, LinkedIn en Facebook (28%). Ook chats en tweets zijn namelijk officiële bedrijfsuitingen die juridische consequenties met zich meedragen. Daarnaast zit er op Whatsappjes een bewaartermijn en een klantdocument in Dropbox valt onder de bescherming van persoonsgegevens. Alle informatie die bedrijven delen of opslaan op hosting-locaties of in de Cloud vallen onder verantwoording van de eigenaar. Deze moet er dan ook voor zorgen dat alle gegevensbestanden worden beschermd.

 

Strikt informatieveiligheidsbeleid

Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om het integrale informatieveiligheidsbeleid uit te breiden en strikte regels toe te passen op het verspreiden van informatie via nieuwe media. Bedrijven staan voor de uitdaging te bepalen welke berichten of bestanden belangrijke informatie bevatten en welke bewaartermijnen hierop van toepassing zijn. Wanneer organisaties geen actie ondernemen, lopen zij grote risico’s ten aanzien van datadiefstal, dataverlies en tot slot schade aan de reputatie.

 

Lees hier het volledige artikel.