04 juli 2017
Blog

Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker

Voor jou als value-added reseller (VAR) is het steeds lastiger om te kunnen blijven voldoen aan de veranderende klantvraag. Dat komt enerzijds doordat klanten steeds hogere eisen stellen, maar anderzijds ook door de marktontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen. Als resellers wil je natuurlijk op al deze trends kunnen blijven inspelen. Je wilt daarbij echter wel kunnen focussen op business-gerelateerde zaken en niet zozeer bezig zijn met technische aspecten als data-integratie in de Cloud, beveiliging en compliancy. Om dat te kunnen bewerkstelligen kan de samenwerking met een Cloud broker uitkomst bieden.

Waar het kortweg op neerkomt is dat je als VAR door samen te werken met een Cloud broker meer toegevoegde waarde kunt bieden aan je klanten, zonder bijkomende hoge kosten en complexe tooling, terwijl je voldoet aan alle wensen en eisen. Zo zul je uiteindelijk meer marge genereren dan wanneer je blijft vasthouden aan je huidige business-model.

Benieuwd naar de mogelijkheden als VAR? Download dan onderstaande whitepaper en ontdek vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker.

DOWNLOAD WHITEPAPER