Eshgro Cloud Service Provider

ISO gap analyse

Ontdek en overbrug de kloof tussen de huidige beveiligingsstatus van jouw organisatie en de ISO-standaarden

De voordelen van een ISO gap analyse

Hoe wordt het uitgevoerd?

Ons proces voor de ISO gap analyse is ontworpen om grondig en efficiënt te zijn. We beginnen met een intakegesprek om een duidelijk beeld te krijgen van jouw huidige situatie. Vervolgens gaan we over tot de gedetailleerde analyse. Ons doel is om een helder plan van aanpak te bieden om jouw organisatie te helpen voldoen aan de ISO-normen.

Eshgro - Start je aanvraag

Begin met je aanvraag voor een ISO gap analyse door het invullen van het onderstaande formulier.

Eshgro - bespreken

Wij nemen vrijblijvend contact met je op om de implementatie te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden. Na jouw akkoord zetten we de eerste stappen.

Eshgro - voorbereiding

Ons team zal de ISO gap analyse uitvoeren. Dit omvat interviews en evaluaties, zowel op locatie als online. De analyse zal een rapportage op normniveau opleveren en een plan van aanpak voor de implementatiefase.

Eshgro - Resultaten

Na de analyse staat Eshgro klaar om de bevindingen te rapporteren en te bespreken, en om ondersteuning te bieden bij eventuele vragen of verdere optimalisaties. Ook kan je er voor kiezen de verbeteringen te implementeren middels onze opvolgende dienst ‘ISO Security consulting’.

Veelgestelde vragen over ISO

Wat houdt de ISO 27001 in?

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiligingsbeheer. Het biedt een kader voor het beveiligen van informatie zoals financiële informatie, intellectueel eigendom, werknemersgegevens of informatie die door derden wordt vertrouwd aan een organisatie.

Een gap analyse voor ISO beoordeelt de huidige informatiebeveiligingsprocessen en -maatregelen van een organisatie en vergelijkt deze met de vereisten van de ISO-normen. De analyse identificeert ‘gaps’ of discrepanties tussen de huidige staat en de gewenste standaarden. Het resultaat is een gedetailleerde rapportage die inzicht biedt in de ontbrekende elementen, kritieke afwijkingen en aanbevelingen voor verbeteringen om aan de normen te voldoen.

Gaps kunnen variëren afhankelijk van de organisatie en haar huidige beveiligingsmaatregelen. Veelvoorkomende gaps bevatten vaak ontbrekende beleidsdocumenten, onvoldoende beveiligingsmaatregelen, ontoereikende risicobeoordelingsprocedures, gebrek aan bewustzijnstrainingen voor medewerkers en ontoereikende incidentresponsplannen. De specifieke gaps worden geïdentificeerd tijdens de analyse en worden vervolgens gerapporteerd met aanbevelingen voor verbetering.

Je bent in goed gezelschap

Ga naar de inhoud