Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van Eshgro B.V. (hierna: Eshgro), waaronder de uitingen via de door ons beheerde websites, de door ons verzonden nieuwsbrieven en gepubliceerde, verzonden en ter beschikking gestelde whitepapers, certificaten, documenten en enig ander document dat met voorgenoemde verband houdt en uitingen bevat welke door ons of aan ons verbonden leveranciers, partners, klanten of medewerkers zijn gedaan (hierna: Uitingen van Eshgro).

Disclaimer

Via de Uitingen van Eshgro wordt generieke informatie verstrekt over Eshgro en/of technische of andere onderwerpen. Voor zover de Uitingen van Eshgro technische onderwerpen betreffen is niet beoogd om advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende informatie wordt door ons en onze medewerkers met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

In het geval via de Uitingen van Eshgro een aanbiedingen en/of aanbod wordt gedaan, zijn de Nederland ICT Voorwaarden hierop van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840 en komt, na acceptatie door de ontvanger en/of gebruiker van dit aanbod, er pas een overeenkomst tot stand gekomen nadat Eshgro de acceptatie door ontvanger en/of gebruiker expliciet heeft aanvaard.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via Uitingen van Eshgro naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker en/of lezer opgenomen. Ondanks dat wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de externe bronnen en (media)platformen waarnaar wordt verwezen, kunnen wij spijtig genoeg niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit, waaronder integriteit en juistheid, van eventuele (informatie over) producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de ontvanger en/of gebruiker van de betreffende Uitingen van Eshgro niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, te openbaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Eshgro.