Functionaris voor Gegevensbescherming

Eshgro is niet verplicht een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit hebben wij dan ook niet gedaan.

Wel kun je onze Compliance Officer, de heer M.G.H. van de Graaf, bereiken. Je kunt met de Compliance Officer contact opnemen aangaande alle aangelegenheden die betrekking hebben op de verwerking van jouw persoonsgegevens, maar ook of je wil weten of Eshgro jouw persoonsgegevens verwerkt. Heb je vragen over je rechten, zoals het inzagerecht, wissingsrecht of aanpassingsrecht of wil je een van deze rechten uitoefenen, dan kun je tevens bij hem terecht.

Contactgegevens Compliance Officer

Organisatie: Eshgro B.V.
Naam: mr. M.G.H. van de Graaf
E-mail: legal@eshgro.com

Privacyverklaring