Chat with us, powered by LiveChat

Functionaris voor Gegevensbescherming

Eshgro heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De FG is gemakkelijk en kosteloos te contacteren via de contactgegevens op deze pagina. Als betrokkene, je bent dan diegene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, kun je contact opnemen met de FG over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van je persoonsgegevens en met de uitoefening van je rechten uit hoofde van de AVG. De FG is met betrekking tot de uitvoer van zijn taken tot geheimhouding en vertrouwelijkheid gebonden.

Contactgegevens FG

Bedrijf/organisatie: Eshgro B.V.
Naam FG: mr. M.G.H. van de Graaf
E-mail: fg@eshgro.nl
Adres:
Postbus 61
5830 AB Boxmeer
Bereklauw 7
5831 PE Boxmeer

Privacyverklaring