03 juli 2017
Nieuws

Eshgro benoemd tot deelnemer wereldwijd Microsoft CSP Programma

De positie van Microsoft in de markt voor Cloud diensten groeit sterk. Om te zorgen dat haar partners het maximale kunnen halen uit de verscheidenheid aan Cloud diensten die Microsoft biedt, zijn zij het Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) programma gestart. De innovatieve Cloud service provider Eshgro is wereldwijd één van de eerste bedrijven die toetreedt tot dit programma. Daardoor is Eshgro in staat om de eigen producten en diensten te combineren met Cloud diensten van Microsoft, zoals het populaire Office 365 en Microsoft Intune.

Slechts enkele Nederlandse partijen mogen onderdeel uitmaken van het wereldwijde CSP programma van Microsoft. Doordat Eshgro onderdeel uitmaakt van het CSP programma kan het klanten meer waarde bieden tegen aantrekkelijke voorwaarden. Met het CSP programma is Eshgro nu in staat om de hele levenscyclus van een Microsoft oplossing voor de klant te beheren: Eshgro faciliteert niet alleen de facturatie en levering van Cloud diensten maar biedt daarnaast ook continue ondersteuning. Door toetreding tot het CSP programma heeft Eshgro bovendien de mogelijkheid om:

– Zelfstandig (technische) support te verlenen aan klanten

– Abonnementen te beheren met tools in het Affiliate Admin Center

– Klanten een (maandelijkse) factuur te sturen voor Microsoft diensten

– Voordeel met het Microsoft CSP programma

De klanten van Eshgro hebben met het CSP programma de mogelijkheid om hun dienstenpakket op abonnementsbasis uit te breiden met Microsoft diensten en applicaties. Eshgro draagt daarbij zorg voor implementatie en beheer van de Microsoft software. Klanten hoeven dus zelf geen investering te doen en hebben het voordeel dat zij met Eshgro één vast aanspreekpunt hebben voor al hun Cloud diensten.

Meerwaarde voor klanten 
Anton Loeffen, CEO van Eshgro, legt uit waarom dit programma meerwaarde biedt voor klanten: “Klanten willen werken op een manier die het meeste haalt uit hun werkdag. Dat betekent werken met de Cloud diensten die passen bij jouw rol in de organisatie. Niemand wil op een werkdag inloggen bij tal van leveranciers en merken omdat er geen centraal integratiesysteem is. Microsoft ontwikkelt een oplossing voor dit probleem door het CSP-programma te lanceren, wat uitstekend aansluit bij onze visie als bedrijf. We zijn dan ook trots dat wij als één van de eerste partijen wereldwijd toe mogen treden tot dit programma.”

Door de eigen Cloud oplossingen van Eshgro te combineren met de Cloud diensten van Microsoft stelt Eshgro organisaties in staat om nog succesvoller te zijn met behulp van de juiste inzet van IT. Op die manier kan IT sneller en beter functioneren en profiteren van optimale controle, beveiliging en continuïteit.