Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging

Eshgro Security staat voor pragmatische en prettige begeleiding naar certificatie en het versterken van de processen van organisaties aan de hand van diverse normen.

Onderstaande normen zijn allemaal opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS), één structuur met kerneisen op hooflijnen. Vanuit de 7 hoofdcomponenten van een managementsysteem – gecombineerd met het geven van invulling aan 7 belangrijke managementthema’s – kunnen bedrijven allerlei specifieke aandachtspunten borgen in de organisatie. Hiermee kan een integrale bedrijfsvoering uitgeoefend worden en een koppeling gemaakt worden tussen strategisch en operationeel niveau.

informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging – ISO 27001

Deze internationale norm voor informatiebeveiliging is van toepassing op alle typen organisaties. Gericht op het behoud van de vertrouwelijkheid, de integriteit (de juistheid) en de beschikbaarheid van informatie. Deze norm is bedoeld om te ondersteunen bij de totstandbrenging van een Information Security Management System (ISMS).

Lees meer

Informatiebeveiliging zorg – NEN 7510

Dé norm voor Informatiebeveiliging binnen de zorgsector in Nederland. Gebaseerd op ISO 27001 met extra aandachtspunten specifiek bedoeld voor de zorg. Deze norm is aan te vullen met NEN 7512: vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling, NEN 7513: het vastleggen van acties op het elektronisch patiëntendossier (logging) en NEN 7521: toegang tot patiëntengegevens.

Lees meer

Kwaliteitsmanagement – ISO 9001

Deze wereldwijd meest ingezette norm voor kwaliteitsbeheersing is gericht op het inzichtelijk maken of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen die aan haar worden gesteld. Dit betreffen de eisen van haar klanten (klanttevredenheid), die van de huidige wet- en regelgeving rondom haar product(en) of dienst(en) en de eisen van de organisatie zelf. Deze norm is gericht op vooral het proces van het vertalen van klanteisen (input) tot en met het geleverde product of dienst (output) en de continue verbetering van dit proces.

Lees meer

Milieumanagement – ISO 14001

ISO 14001 is, net als ISO 9001, gericht op het proces dat een product voortbrengt, niet het product zelf. Het is een compilatie van normen m.b.t. milieubeheer die bedoeld is om organisaties te ondersteunen bij 1) het minimaliseren en continue verbeteren van hoe hun activiteiten (processen, enz.) een negatieve invloed hebben op het milieu (d.w.z. negatieve veranderingen in lucht, water of land veroorzaken) en 2) het voldoen aan en continu verbeteren van de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke en andere milieu gerichte voorschriften.

Lees meer

Informatiebeveiliging voor jouw organisatie?

Benieuwd hoe het certificeren op informatiebeveiligingsnormen jouw organisatie veiliger kan maken? Bel ons via telefoonnummer+31 (0)55 30 10 100 of mail naar info@eshgro.nl om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Eshgro helpt je graag bij het veiliger maken van jouw IT-omgeving.