Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging

Eshgro Security staat voor pragmatische en prettige begeleiding naar certificatie en het versterken van de processen van organisaties aan de hand van diverse normen.

Onderstaande normen zijn allemaal opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS), één structuur met kerneisen op hooflijnen. Vanuit de 7 hoofdcomponenten van een managementsysteem – gecombineerd met het geven van invulling aan 7 belangrijke managementthema’s – kunnen bedrijven allerlei specifieke aandachtspunten borgen in de organisatie. Hiermee kan een integrale bedrijfsvoering uitgeoefend worden en een koppeling gemaakt worden tussen strategisch en operationeel niveau.

informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging – ISO 27001

Deze internationale norm voor informatiebeveiliging is van toepassing op alle typen organisaties. Gericht op het behoud van de vertrouwelijkheid, de integriteit (de juistheid) en de beschikbaarheid van informatie. Deze norm is bedoeld om te ondersteunen bij de totstandbrenging van een Information Security Management System (ISMS).

Lees meer

Informatiebeveiliging zorg – NEN 7510

Dé norm voor Informatiebeveiliging binnen de zorgsector in Nederland. Gebaseerd op ISO 27001 met extra aandachtspunten specifiek bedoeld voor de zorg. Deze norm is aan te vullen met NEN 7512: vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling, NEN 7513: het vastleggen van acties op het elektronisch patiëntendossier (logging) en NEN 7521: toegang tot patiëntengegevens.

Lees meer

Informatiebeveiliging voor jouw organisatie?

Benieuwd hoe het certificeren op informatiebeveiligingsnormen jouw organisatie veiliger kan maken? Bel ons via telefoonnummer+31 (0)55 30 10 100 of mail naar info@eshgro.nl om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Eshgro helpt je graag bij het veiliger maken van jouw IT-omgeving.