Identity & Access Management (IAM)

Identity & Access Management (IAM)

Er ontstaan steeds meer relaties tussen organisaties waarbij geen hiërarchische of organisatorische leiding/management is en waarbij het wel noodzakelijk is om (stukken) informatie te delen, om te kunnen komen tot het gezamenlijke doel of resultaat. Voorbeelden hiervan zijn Veiligheidshuizen, Gezondheidsorganisaties, hulpverleningsinstanties, Verzekeringskantoren, Crisisteams etc.

Om tot een effectief eindresultaat/proces te komen, wordt vaak voor een dergelijk samenwerkingsverband een keteninformatiseringsproces opgezet. Bij een keteninformatiseringsproces worden processen óver organisaties heen geïntegreerd. Informatie delen binnen deze keten én toch ook dezelfde (persoons-)gegevens goed beschermen, kan alleen door het binnen de keten en de processen, op efficiënte wijze inrichten van Identity & Access Management (IAM).

iso security

IAM heeft betrekking op het zekerheid verkrijgen omrent de identificatie, bevoegdheden en toegangsbeheer van de gebruikers van een informatieproces. Om in een samenwerkingsverband gebaseerd op ketenintegratie efficiënt te kunnen werken als gebruiker, wordt vaak gebruik gemaakt van Single Sign-on (SSO). Dit is een mechanisme waardoor een gebruiker slechts één maal hoeft in te loggen om vervolgens meerdere systemen en applicaties te kunnen gebruiken.

Eshgro en Identity & Access Management

Eshgro heeft experts in dienst die al jarenlange ervaring hebben opgedaan met Ketenintegratie, SSO en IAM. Door het begeleiden en participeren in projecten hierover is gedegen kennis opgebouwd en zijn we in staat om jou en jouw organisatie goed te adviseren ten aanzien het opzetten, organiseren en inrichten van jouw Identity- en Accesmanagement (IAM).

Zaken waarbij Eshgro je kan helpen op het gebied van autorisatiebeheer, ook wel Identity en Access Management (IAM) genoemd zijn bijvoorbeeld:

  • Heeft jouw organisatie steeds meer behoefte aan Single Sign-on (SSO)?
  • Hoe kunnen toegangsrechten worden gebruikt en gekoppeld aan bevoegdheden?
  • Hoe om te gaan met groepsaccounts?
  • Het belang van uitrollen en beheren van accounts
  • Voldoen aan huidige beveiligingseisen en wetgeving
  • Behoefte aan ontdubbelen (dubbele accounts)
  • Belang van Naamgevingsconventie
  • Federatie*/samenwerking komt dikwijls voor?
  • Wil je aantoonbaar maken voor jouw klanten en/of de Accountant dat informatie adequaat is beveiligd en afgeschermd zodat er geen onbevoegd gebruik van gegevens kan worden gemaakt en inzage mogelijk is?
  • Vragen of advies nodig over het opstellen van een plan voor het organiseren en inrichten van Identity- en Accesmanagement?

* Federatie is een mechanisme dat door toepassing van verschillende protocollen (zoals bijvoorbeeld SAML**) het identiteitsbeheer kan overdragen aan een derde partij.
** SAML (Security Assertion Markup Language) is een standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen.

Meer informatie?

Eshgro maakt het mogelijk om complexe vragen ten aanzien van Identity and Access Management te analyseren en met jou goede oplossingen te vinden en te implementeren. Hiervoor gebruiken we een projectaanpak die je in staat stelt om die issues te onderkennen en in een korte tijd effectief en efficiënt aan een beter en veiliger informatiebeheer te werken.

We komen graag met je in contact. Bel 055-3010100 of mail info@eshgro.nl om vrijblijvend met ons te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Wij helpen je met alle plezier verder!

Neem contact op