ISO 14001

ISO 14001

Aandacht voor milieurisico’s, wet- en regelgeving, energieverbruik en gebruik en verspilling van natuurlijke bronnen is voor elk bedrijf van groot belang. ISO 14001 is hiervoor de internationale code en best-practice die gebruikt kan worden om het milieumanagementsysteem van jouw organisatie in te richten.

Een milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering hiervan te borgen. Wanneer het milieumanagementsysteem voldoet aan de eisen van de ISO 14001 standaard, kan de organisatie worden gecertificeerd. Certificatie vindt plaats door een onafhankelijke instelling. De ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. De norm is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).

Neem contact op

Implementatie

Met de professionele begeleiding van onze implementatie- en certificeringsexperts ondersteunen wij bij het vertalen van de eisen uit de norm naar jouw organisatie en zorgen we er gezamenlijk voor dat jouw organisatie wordt klaargestoomd voor een certificatie voor deze code.

Kosten

Kies met onze variabele ondersteuningspakketten voor het pakket dat het beste aansluit bij jouw wensen ten aanzien van budget, doorlooptijd en hoeveelheid ondersteuning. Wij voorzien je graag van de verschillende mogelijke opties. Graag de zekerheid van een certificering? Onze consultants helpen je graag verder.

ISO 14001 certificering behalen

Wat is de relatie met andere managementsystemen?

Het wel of niet certificeren van het managementsysteem is een keuze van de organisatie. De volgende condities kunnen daarbij worden onderscheiden:

 • Externe conditie:
  • Contractuele voorwaarde: de opdrachtgever stelt het hebben van één of meer managementsysteem certificaten verplicht om in aanmerking te komen voor opdrachten.
  • Overheid: het managementsysteemcertificaat is nodig om simpelweg te voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Omgeving: de omgeving stelt het hebben van een managementsysteemcertificaat min of meer verplicht om te kunnen samenwerken (business partners) of om te kunnen voldoen aan gestelde condities (bank, verzekeraar, etc.).
 • Interne conditie:
  • Professionalisering: de wens om de kwaliteit van het managementsysteem inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken.
  • Onderscheid: de wens om meer onderscheidend te zijn ten opzicht van andere aanbieders en daarmee tevens aan te tonen dat de zaken goed geregeld zijn.

Betekenis ISO 14001 certificering

Certificering vindt plaats door een certificerende instelling. Organisaties die certificeren moeten hiervoor geaccrediteerd zijn. De Raad van Accreditatie (RvA) accrediteert deze certificerende instellingen. Ieder land heeft zijn eigen ‘RvA’. De werkwijze is wereldwijd min of meer gelijk. De accreditatie van de RvA is branche- en normgerelateerd. Niet elke geaccrediteerde certificerende instelling mag in elke branche certificeren. De consultants van Eshgro zijn bekend met de vereisten van de RVA en kunnen de organisatie adviseren met betrekking tot de keuze van de certificerende instelling(en).