ISO 9001

ISO 9001

De ISO 9001 norm specificeert een aantal minimumeisen waaraan organisaties moeten voldoen en wordt wereldwijd gezien als de standaard voor kwaliteitsmanagement. De experts van Eshgro ondersteunen reeds jaren organisaties met het pragmatisch en doeltreffend implementeren van ISO managementsystemen.

Neem contact op
certificering

De ISO 9001 norm

De ISO 9001 norm specificeert een aantal minimumeisen waaraan organisaties moeten voldoen en wordt wereldwijd gezien als de standaard voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 stelt je in staat om jouw klantgerichtheid, de beheersing van je primaire processen, de effectiviteit van jouw resources en de continue verbetering van je kwaliteitsmanagementsysteem te bewijzen.

Wat is de ISO 9001 Norm?

ISO 9001 kwaliteitsmanagement is in essentie gericht op het voldoen aan eisen en verwachtingen van jouw klanten en het realiseren van de strategie van je organisatie. Wanneer het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van de ISO 9001:2015 standaard, kan jouw organisatie worden gecertificeerd. Certificatie vindt plaats door een onafhankelijke instelling.

De ISO 9001 norm betekenis

ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement heeft zich sinds de start in 1987 en na verschillende revisies en updates, ontwikkeld tot ‘s-werelds meest populaire ISO-norm met ca. 1 miljoen gecertificeerde bedrijven. De norm is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).

ISO 9001 Implementatie

Onze experts ondersteunen reeds jaren organisaties met het pragmatisch en doeltreffend implementeren van ISO managementsystemen. Door deze opgebouwde kennis en ervaring hebben de consultants voorbeelden en praktische tips. Bijvoorbeeld bij de beschrijving van processen, het opstellen of aanpassen van documenten, het samenstellen van registers en het maken van rapportages. Daarnaast zijn de consultants goed op de hoogte van het verloop van en de vereisten tijdens het certificeringstraject.

ISO 9001 Certificering

Het wel of niet certificeren van het managementsysteem is een keuze van de organisatie. De volgende condities kunnen daarbij worden onderscheiden:

 • Externe conditie:
  • Contractuele voorwaarde: de opdrachtgever stelt het hebben van één of meer managementsysteem certificaten verplicht om in aanmerking te komen voor opdrachten.
  • Overheid: het managementsysteemcertificaat is nodig om simpelweg te voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Omgeving: de omgeving stelt het hebben van een managementsysteemcertificaat min of meer verplicht om te kunnen samenwerken (business partners) of om te kunnen voldoen aan gestelde condities (bank, verzekeraar, etc.).
 • Interne conditie:
  • Professionalisering; de wens om de kwaliteit van het managementsysteem inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken.
  • Onderscheid: de wens om meer onderscheidend te zijn ten opzicht van andere aanbieders en daarmee tevens aan te tonen dat de zaken goed geregeld zijn.

ISO 9001 Certificering behalen

Certificering vindt plaats door een certificerende instelling (CI). CI’s moeten hiervoor geaccrediteerd zijn. De Raad van Accreditatie (RvA) accrediteert deze instellingen. Ieder land heeft zijn eigen ‘RVA’. De werkwijze is wereldwijd min of meer gelijk. De accreditatie van de RvA is branche- en normgerelateerd. Niet elk geaccrediteerd certificatiebureau mag in elke branche certificeren. De consultants van Eshgro zijn bekend met de vereisten van de RVA en kunnen de organisatie adviseren met betrekking tot de keuze van de certificerende instelling(en).

Neem contact op