Privacy audit en onderzoek

Privacy audit en onderzoek

Eshgro helpt organisaties te voldoen aan de verplichtingen van de AVG. Je kunt hierbij denken aan het opzetten van een DPIA, AVG nulmeting, Privacy Quick Scan en een Privacy Audit. Daarnaast verzorgt Eshgro diverse AVG Trainingen (kan geheel op maat).

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is geen makkelijke materie. Ook vanuit de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt niet altijd even duidelijk voorlichting gegeven over wat specifiek voor jouw organisatie van toepassing is en hoe je het beste kan omgaan met de privacyregels. 

Privacy audit en onderzoek

Het niet voldoen aan de AVG kan grote gevolgen hebben voor jouw organisatie, zoals imagoschade, boetes en schadeclaims of verstoring in de bedrijfsprocessen. Kortom: financiële schade.

Met een nulmeting krijg je inzicht in hoeverre jouw organisatie voldoet aan de AVG en:

  • welke verplichte onderwerpen (nog) aandacht nodig hebben;
  • waar de risico’s zitten;
  • welke acties je kan ondernemen om de risico’s te beperken.

Eshgro biedt op een laagdrempelige wijze ondersteuning en advies. 

AVG Privacy Quick Scan

Het niet voldoen aan de AVG kan grote gevolgen hebben voor jouw organisatie, zoals imagoschade, boetes en schadeclaims of verstoring in de bedrijfsprocessen. Kortom: financiële schade. Doe de AVG | Privacy Quick Scan en krijg in hoofdlijnen inzicht in hoeverre jouw organisatie voldoet aan de AVG.

Lees meer

Data Protection Impact Assessment

We kunnen jouw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van een DPIA of deze voor je uitvoeren en volledig ontzorgen. Hiermee bied je jouw organisatie een instrument om privacy risico’s in een vroeg stadium op een gestructureerde en heldere manier in beeld te brengen.

Lees meer

Privacy Audit

We kunnen jouw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van Privacy Audit of deze voor je uitvoeren en volledig ontzorgen. Hiermee bied je jouw organisatie een instrument om privacy risico’s in een vroeg stadium op een gestructureerde en heldere manier in beeld te kunnen brengen. 

WPG Audit

We kunnen jouw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van WPG Audit of deze voor je uitvoeren en volledig ontzorgen. Hiermee bied je jouw organisatie een instrument om privacy risico’s in een vroeg stadium op een gestructureerde en heldere manier in beeld te kunnen brengen. 

Privacy Audit voor jouw organisatie?

Benieuwd hoe privacy consulting jouw organisatie kan ondersteunen? Neem dan gerust contact met ons op om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Eshgro helpt je graag bij jouw privacy vraagstukken.

Neem contact op